Để chơi trên dự án của chúng tôi, bạn cần phải vượt qua một thủ tục đơn giản với một số bước dễ dàng. Sau khi hoàn thành tất cả các bước và tải xuống mọi thứ cần thiết, tất cả những gì bạn phải làm là tạo “Tài khoản trong trò chơi”

Tài khoản được tự động tạo bằng lần đăng nhập đầu tiên của bạn vào máy chủ

Khi bạn vào trò chơi, hệ thống sẽ yêu cầu bạn thiết lập một mã bí mật. Mã này được sử dụng như một xác minh phụ để bảo vệ tài khoản của bạn không bị đánh cắp.

Full Client

Google Mega Yandex

Patch System

Google Mega Yandex

Updater

Google Mega