Grand Opening

[Grand Opening] Còn hơn 30 phút nữa máy chủ sẽ chính thức rồi. AE đã download client chưa 📣📣📣???

✅Rate chính thức như sau :
🎯Rate Xp: x4
🎯Rate Sp: x4 🎯
🎯Rate Adena: x2
🎯Rate Spoil: x2
🎯Rate Quest Drop: x4
🎯Rate Quest Reward XP: x2
🎯Rate Quest Reward SP: x2
🎯Rate Quest Reward Adena: x2
🎯Enchant Safe : +3 – Full Armor :+4
🎯Normal Scroll: 50% – Blessed Scroll: 60% (Enchant càng cao tỉ lệ sẽ giảm) 🎯Thêm tính năng Buffer – Teleporter trên Community Board (ALT + B)
🎯Tạm thời tắt tính năng sellbuff
🎯Hệ thống Achievement bây giờ sẽ hiển thị thông tin phần thưởng

Website : click here
Fanpage : click here
Discord : click here

L2Spartan Team.