Sách Tiện Ích

Sau khi tạo nhân vật thành công và gia nhập vào thế giới của Lineage II Spartan. Bạn sẽ được hỗ trợ thêm Sách Tiện Ích (Mặc định ổ F12), nhấp đúp chuột sẽ hiện ra cửa sổ như hình bên dưới:

Stats: là thông số hiện tại nhân vật của bạn, nó hiển thị tất cả các thông tin chi tiết như Cập đột Preium- Thời gian Premium, Crit dmg, crit rate, recovery power, range v … v … Dựa vào đó chúng ta sẽ lựa chọn các vật phẩm phù hợp để đạt được chỉ số mà bạn mong muốn cho mỗi lớp.
Vuln Stats: Bạn có thể xem được sức đề kháng của nhân vật.
Menu: Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển người dùng để tắt/mở nhận EXP, Trade, PM, Hiệu ứng Soulshots.
Dressme: Cho phép bạn thay đổi hình dáng của vũ khí, áo giáp và khiên.
Password: Một cửa sổ sẽ hiện ra để bạn thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình. Lần đầu đăng nhập bắt buộc bạn phải tạo mã bí mật, dễ hiểu là mật khẩu cấp 2. Khi đổi mật khẩu đăng nhập trò chơi, cần có mã bí mật. Mã bí mật vẫn có thể được thay đổi trong Thay đổi mã bí mật. Nếu ai đó biết mật khẩu đăng nhập của bạn mà không biết mã bí mật thì bạn vẫn có thể lấy lại được tài khoản của mình.
Premium System: Bạn có thể xem hệ thống Premium tại đây, mỗi mức phí khác nhau và thời gian sử dụng khác nhau.