Hệ thống Thành Tích

Trong quá trình thám hiểm trò chơi, các bạn có cơ hội nhận được một vài phần thưởng từ hệ thống này khi các bạn hoàn thành nó.