Bảng cộng đồng (Alt +B)

Ban cộng đồng L2Spartan còn nhiều tính năng hấp dẫn đang chờ khám phá

Top: Trang Chủ
Achievement: Bạn hoàn thành các nhiệm vụ và bạn sẽ nhận được các phần chung từ tính năng này
Region: Bạn có thể xem thông tin tất cả các vùng lân cận
Clan: Bạn có thể xem thông tin Clan nào đó
Ranking: Bạn có thể xem thông tin về TOP người chơi
Party Matching: Bạn có thể tạo hoặc tham gia vào một nhóm nào đó đang cần bạn
Database: Như L2Wiki. Bạn có thể tìm kiếm tất cả các vật phẩm và NPC