Quy tắc

CÁC QUY TẮC NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI TRÊN MÁY CHỦ. CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN BIẾT BẠN ĐẾN TỪ ĐÂU HOẶC BẠN ĐÃ DONATE BAO NHIÊU !!!!!


GIỌNG ANH HÙNG

LUẬT

+ Chửi một người chơi là Hero bằng giọng Hero, ban chat 2.000 phút.
+ Chửi một người chơi không phải Hero bằng giọng Hero, ban chat 3.000 phút.
+ Sử dụng ngôn ngữ không phù hợp bằng giọng anh hùng, ban chat 3.000 phút.
+ Khiêu khích  GM hoặc sử dụng những từ ngữ xấu liên quan đến “máy chủ” bằng giọng Hero, ban chat 4.000 phút.


 SHOUT VOICE / TRADE CHAT / NORMAL CHAT

LUẬT

+ Kích động GM hoặc sử dụng những từ ngữ xấu liên quan đến máy chủ, ban chat 4.000 phút.
+ Dùng từ ngữ như “Rời khỏi máy chủ, vật phẩm miễn phí” hoặc các từ ngữ tương tự, ban chat 4.000 phút.
+ Giao dịch các vật phẩm từ L2Spartan cho một máy chủ khác, ban chat 4.000 phút.
+ Mạo danh là GM trong trò chuyện hoặc pm. Jail 4.000 phút trên tất cả các tài khoản của bạn.
+ Yêu cầu / cầu xin GM cho vật phẩm hoặc dịch vụ. Jail 4.000 phút trên tất cả các tài khoản của bạn.


 SCAMMING

LUẬT

+ Lừa đảo là một phần của trò chơi và GM sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ loại báo cáo lừa đảo nào.
+ GM sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu hồi các vật phẩm bị mất / bị đánh cắp cho bạn.
+ GM sẽ KHÔNG BAO GIỜ hỏi bạn mật khẩu tài khoản của bạn, hãy cẩn thận KHÔNG BAO GIỜ cung cấp chi tiết tài khoản của bạn cho bất kỳ ai.
+ Chia sẻ Tài khoản của bạn cho người khác, bạn sẽ có 50% bị lừa đảo trong tương lai.
Việc bạn tin tưởng bạn bè của mình và chia sẻ chi tiết đăng nhập của mình là rủi ro, nhưng trong hầu hết các trường hợp, điều này dẫn đến việc đánh cắp vật phẩm hoặc thay đổi mật khẩu tài khoản.
+ Sử dụng cửa hàng cá nhân để lừa đảo bằng cách bán một vật phẩm với giá bất thường hoặc sử dụng sai văn bản trong mô tả cửa hàng, sẽ bị phạt tù 4.000 phút.